neděle 14. srpna 2016

O vesnicích

Na sever od Sudoměře je les, zvaný “Vesnice”. Počátkem toho lesa je Cimrhaklova zahrada. Stávaly prý tu tři statky, každý na svém gruntě. Byly to snad pozemky, které dnes patří Štrosovi č. 25., Sekáčovi v č. 33, Vaňkovi v č. 14 a Cimrhaklovi v č. 5. Uvedené tři statky tvořily vesnici.
Nahoře nad nimi byly trouby (nynější “truba”) do rybníka, kterýž nad těmi těmi statky nad mostkem na nynějším panském poli Valovickém býval. Pozdějji byl rybník vypuštěn a z něho pole učiněno. Na místě bývalého rybníka dosud na jaře bývá mnoho vody.
V pozdější době, nevíme kterou válkou, vesnice zpustla a majetníci statků nepostavili tyto na svém místě, nýbrž tam, kde dnes je Sudoměř. Z oněch tří statků dělením povstalo 9 statků a 10 chalup – celá Sudoměř, mimo 18 baráčníků., kteří pole nemají.
O “Vesnici” se vypravuje: V jednom z těch tří statků byla selka v šestinedělí. Jednoho večera prosila muže, aby s ní šel ven, že se sama bojí. On ale nechtěl, posílaje ji samotnou.

Ona se bála a představovala muži své koutnictví a slabost, avšak nic to nevzpomáhalo. Muž se rozkřikl: “Ani na krk nejdu, jdi sama, čert tě vem!” Ona šla sama a více se nevrátila. Muž čekal hodnou chvíli, ale nemoha se dočkati, vyšel ven, hledal a volal ji, ale marně. Potom své nelaskavosti litoval, po ženě truchlil a děťátko dvojnásobnou láskou a péčí zahrnoval. V noci zahlédla chůva bílou postavu, ana dítě z kolébky vzala a je kojila. Byla to hospodářova žena. Když dítě napojila, položila je do kolébky a odcházela. Chůva chtěla volati, ale nemohla. Ráno to vyprávěla hospodářovi. Byl potěšen doufaje, že se mu žena ještě vrátí. Ale nepřišla více. Jen v noci chodívala a dítě své kojila. Jak tajemně přicházela, tak i mizela. Tak povstala pověst, že ona žena chodí v noci ve “Vesnici” a straší. Mnohému nahnalo bílé zjevení ve “Vesnici” strachu a ještě nedávno o té strašidelné ženě si vypravovali, že po “Vesnici” v noci chodí a pro dítě naříká.

Žádné komentáře:

Okomentovat