pondělí 3. října 2016

Kříž u Krásné Vsi

Roku 1840 jednoho dne z rána když lidé vyšli ze vsi aby jeli ke Kováni neb ke Spikalům tu na rozcestí ležel stařičký žebrák mrtví. Kdo to byl a odkud pocházel nedověděli se neb při sobě žádné papíry neměl a mluvit nemohl. Toliko domění všeobecné bylo, že chtěl z blízké vsi před večerem do Krásné vsi na nocleh dojíti na cestě jej přepadla slabost starého věku že již do vsi dojíti nemohl
zůstal přede vsí na cestě a tam svůj život dokonal. Obec Krásná Ves vystrojila neznámé mu žebráku slušný pohřeb. Farář zdejší Kováňský P. Karel Vinařický cizince toho do hrobu pochoval a dojímavou řeč nad mrtvolou tam učinil. Že ne vším kdy, kde a jak zemřeme. Asi po roce postavil p. Prokop Martinec rolník Krásnoveský na rohu svého pole kříž.

Kříž u Krásné Vsi


U toho místa kde onen žebrák skonal na památku. Katusický učitel p. Václ. Kulman na kamenném podstavci vyryl 1842 před a nový kříž u rozcestí posvětil opět slovutný básník K. Vinařický vedouc tam z chrámu P z Kováně
procesí Při kterémžto slavnosti opět 1842 dojemnou řeč učinil že nevíme místo ani hodiny kdy nás Pán k sobě povolá.